Có được tự mua vắc-xin Covid-19 về sử dụng?

– Phóng viên: Thưa ông, người dân, cơ quan, tổ chức nếu có điều kiện về tài chính thì có được đăng ký nhập vắc-xin phòng ngừa Covid-19 về dùng không?

– PGS-TS Lê Văn Truyền, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc:

Để nhập khẩu vắc-xin phòng ngừa Covid-19 thì phải là doanh nghiệp được cấp phép đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm. Đây có thể là một doanh nghiệp có kinh nghiệm và có tiềm lực về tài chính vì có thể phải nhập với số lượng khá lớn vắc-xin.

Ngoài ra, họ cũng phải có kho bảo quản vắc-xin đáp ứng các yêu cầu về nhiệt độ theo tiêu chuẩn mà nhà sản xuất đề ra. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn phải có năng lực phân phối, cung cấp cho Nhà nước và cho Bộ Y tế. Nếu được phép doanh nghiệp đó có thể tổ chức tiêm vắc-xin để hỗ trợ cho hệ thống Nhà nước.

-Theo như ông nói thì cá nhân, cơ quan, tổ chức sẽ không được phép nhập vắc-xin về sử dụng. Vậy tại sao Bộ Y tế cho biết sẽ thực hiện xã hội hóa và huy động các nguồn lực để cung cấp vắc-xin ngừa Covid-19 một cách nhanh nhất, rộng nhất?

– Xã hội hoá ở đây tức là xã hội hóa về nguồn tiền mua vắc-xin còn điều kiện để nhập khẩu vắc-xin phòng ngừa Covid-19 vẫn phải tuân thủ các quy định về nhập khẩu, bảo quản, phân phối và sử dụng. Hiện có nhiều doanh nghiệp trong nước đủ các điều kiện về kỹ thuật để nhập khẩu vắc-xin phòng ngừa Covid-19 nhưng họ có nhập khẩu vắc-xin hay không là một chuyện khác.